Posts tagged with: ‘Ulos Saput’

Ulos Saput

Ulos Saput

Bereng ma inong tangis ni da tulang i. Bereng ma inong pangandung ni nantulang i. Pasahat ulos saput i ulos parsirangan i. Na sian tulang i. Bereng ma inong iluni natorop i. Bereng ma inong pangangguk ni da gellengmon. Pa adop-adop bakkemi napeak di tonga jabu i. Jabu na pinukkami. Di nasorang ho inong na […]