Posts tagged with: ‘Trio Santana’

Papurpur Sapata

Papurpur Sapata

lirik lagu papurpur sapata. mardalan sasada au di borngin i. di tinggang udan ngali ngalian. lao mandapothon damang dohot dainang i. sipata ma au maradian. hutatap dompak siamun dainang. hutalitihon ma tu hambirang. ai tung hancit do hape marsirang da inang. soada be pangalualuan. boha nama inang ujung ni baoadi on. tading ma hape au […]

Dang Tardodo Turpuk

Dang Tardodo Turpuk

lirik lagu dang tardodo turpuk. unang sai marsak ho inang. unang sai mangapian ho. molo dibereng ho da. sidongan magodang hi. naro sian parjalangan i. nung dapotan tua i. mandulo natorasna. molo songonon dope inang. bagian ni anakkon mon. ai dang lomonta da inang manodo turpuk. pandokkon ni sibarani. ikkon jalo on do inang. dant […]

Parsonduk Bolon Naburju

Parsonduk Bolon Naburju

lirik lagu parsonduk bolon naburju. bulan desember i ujung ni taon i. tona ni dainangi mulak tu hutangki. lao pasahathon adat di parbogasonki. manjalo pasu pasu sian huria i. tung na so jadi do marsirang. padan na so boi oseon i. marpungu ma sude raja ni bius i. dohot natorop i di pogu ni dalan […]

Dua Tintin Na Marmata

Dua Tintin Na Marmata

lirik lagu dua tintin na marmata. dua tintin na marmata. ima tintin tanda mata. ingkon tanggal ma hape. ingkon peut ma ito. sian tanganta i. dua holong na mangerbang. ima holong naung marsada. ingkon malos ma hape. ingkon harhar ma ito. sian rohanta i. mulakma tu tanganmi ito. tanda mata parningotan on. laos paulakma tu […]

Unang Gait

Unang Gait

lirik lagu unang gait. unang unang gait be baen ito. unang unang erget be baen ito. sotung sotung las muruk au annon. sotung sotung tarhapur au annon. ho nama bunga ni ate atengku ito. unang unang gait be baen ito. unang unang erget be baen ito. sotung sotung las muruk au annon. sotung sotung tarhapur […]

Unang Maila Ho

Unang Maila Ho

lirik lagu unang maila ho. unang, unang sai paksa au. unang sai paksa au inang. patupa pangidoanmi. na sotuk ni gogokki. manggohi na dirohami. unang, unang maila ho. unang mailaho inang. di ngolu na humurang i. turpuk sijalooni. auhonma di ngolumi. dang na so pinarsinta namararta. patamba hasangapon di ngolunta. inang soala roha patupahon i […]

Arta Tading Tadingan

Arta Tading Tadingan

lirik lagu arta tading tadingan. uju dingolu ni damang nang dainang i. sonang jala dame do hami pinoparmon. marsiamin aminan songon lampak ni gaol. marsitungkol tungkolan songon suhat ni robean. dung marujung ngolu damang parsinuani. mandapothon dainang i tu siharoburan i. gabe sopot so marama so marina hamion. ido gabe bingkas singkam marbarbar i. hape […]

Mulakma Ho Anakku

Mulakma Ho Anakku

lirik lagu mulakma ho anakku. mulakma jo ho anakhonhu. mulakma ho amang anakhu na burju. asa bulus usehononhu ma ilungku di jolom. mangaku salah au amang di pambahenanhu. huboto do hansit roham. marnida au salelenon. naeng ummaonku ho. lao pasombu siholhu. sap sap so magulang da amang. luha so tarbunihon i sinahinan. hurippu ajar na […]

Baju Kawin

Baju Kawin

lirik lagu ┬ábaju kawin. tung alanni holongki do hasian. mulak au sian parjalangakki. laos huboan do ito. huparade nahombar tu pesta i. tung panaru pe huboan hasian. ro di baju kawin mi. alai tung balik do panghirimonki. sian janji natabahen i. gabe bura do na ro. dohot na so hata sian tondongmi. di parro ni […]

Manat Pikkiri

Manat Pikkiri

lirik lagu manat pikkiri. dokhon ma naso holong roham. unang sai tarhirim au di holong mi. ito si poriban. nunga tung songon ni leleng na hita namarsitandaan i. so adong dope dibahen ho ito. hata sitioponki da hasian. molo so tulus roham. takkas ma dok unang sai gantung bogas hi. ito pargaulan. molo tung adong […]

Page 1 of 3123
error: Dilarang copy tanpa izin!!!!