Posts tagged with: ‘Silalahi Sister’

Sotung Mate Marlea

Sotung Mate Marlea

Molo mangan ho amang. Indahanmi sotung mardekdekan. Ai godang dope donganta. Songon hita hahurangan. Pansarianmu molo dung marlobian. Urupi damang na mangan so mangan. Hupodahon i amang. Jala memehon tu gellengmu. Holan i do tioponmu. Sian ahu inangmu on. Aut naung matua napaima tingkina. Manang andigan di jou jouna. Molo dung jumpang di arina. Pungu […]