Posts tagged with: ‘Poda Ni Dainang’

Poda Ni Dainang

Poda Ni Dainang

Marsinggang ho inang, di lage podomanmi. Manangiangkon, manangiangkon, manangiangkon. Hami gellengmu on. Sai di memehon ho, akka na denggani. Nagabe sulu, gabe sulu, gabe sulu. Di ngolu nami. Sabar do ho ale inang. Manganju anju hami gellengmon. Sian namenet sian namenet, sian namenet. Sahat ro di magodang. Ai gabe sulu podami, di parngolu-ngoluokki Anggiat dapot […]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.