Posts tagged with: ‘Nainggolan Sister’

Di Ingot Ho Dope

Di Ingot Ho Dope

lirik lagu di ingot ho dope. diingot ho dope ito. tikki dakdanak ujui. marsiarsikan hasian. sonang nai tikki i. marsilelean di haumai. laoe mekkel suping ho tu au. di ingot ho dope nuaeng. na ditoru ni doloki. rap hundul hita hasian. marsigoitan tikki i. marsitatapan au rap dohot ho. tung so adong na hurang i. nungga […]

Hita Na Dua Gabe Sada

Hita Na Dua Gabe Sada

lirik lagu hita na dua gabe sada. boan au da hasian. manang tudia pe ho lao. tung satongkin pe ito. unang tinggalhon au sasada au. holan ho di rohangki. ai holan ho di nipingki. tung magargar pusuk buhit. holong na di rohangki. ndang na lao muba sian ho. aut sura boi ma nian. dungdungonku bulan i. […]

Parumaen Sitiruon

Parumaen Sitiruon

lirik lagu parumaen sitiruon. sada hita, sada hita. inang simatuakku. rap na ro do hita, rap na ro do hita. tu marga on, tu marga on inang. molo sala, molo hurang. angka pambahenanki. tu au ma hatahon, tu au ma hatahon. unang aluhon ni tu pamola mola. ingkon parumaen na burju do au di ho inang. […]

Siadopan Na Burju

Siadopan Na Burju

lirik lagu siadopan na burju. metmet do sihapor ito. di jujung do simajujungna. pogos pe si boruadi. boruni raja do. unang leas, unang leas. unang leas roham tu au. pikkiri manat, pikkiri manat. molo naeng manodo au ito. boru ni raja do ahu. anak ni raja do ho ito. ikkon manat manat. molo saut di ahu. […]

Ndang Na Ujui Be Ho

Ndang Na Ujui Be Ho

lirik lagu ndang na ujui be ho. dibagas sabulan on. sohea be ho ro, ro mandulo au. naung lupa do ho, naung lupa doho tu au hasian. na so sayang be ho. na so cinta be ho tu au hasian. hu hilala doi sian pambaenan mi. dang na uju i beho. molo naung bosan ho […]

Page 1 of 3123