Posts tagged with: ‘Molo Margitar Ahu’

Molo Margitar Ahu

Molo Margitar Ahu

Molo margitar au ito. Bege ma soarana i. Di gitar i do au ro. Di si do au mandok tu ho. Ue alusi au ito. Molo marende au ito. Bege ma nang hata na i. Di ende i do au ro. Di si do au mandok tu ho. Ue alusi au ito. Molo hubaen marlogu […]