Posts tagged with: ‘Haholongan Hu Do Ho’

Haholongan Hu Do Ho

Haholongan Hu Do Ho

Sian dia do mulaionku. Lao mandok tu ho holong ni roha. Horas ma ito, horas hasian. Nunga tung leleng marsitandaan. Dang adong dope lao siingoton. Ro do au ito, ro do au tu ho. Molo dungkon saut hita mardongan. Naeng tong tong nian marsihaholongan. Unang ma diparalang-alangan. Asa unang gabe si hataon. Haholongan ku do […]