Posts tagged with: ‘Amang Pangoli’

Amang Pangoli

Amang Pangoli

O amang pangoli Marlas ni roha ma sadarion Sisolhot mi nang akka tondongmi Dina manjalo pamasu masuonko Dohot oroanmi Sian bagas jolo ni Tuhan ta i Marhite naposo na i Di ho amang pangoli Haholongi na ni oli mi Anju ibana di hagabeonna Togu togu ibana maradat Nang marhuria i Asa gabe soripada sipujion Na […]