Judul Sai Hutagam Do Tuhan Hu
Penyanyi Nainggolan Sister
Readed 4,782 views on this post


Sai hutagam do Tuhanhku, Sai masihol rohangki
Diharoro ni Tuhanhu songon na nidokNa i.
Sai mardongan olopolop huriaM managam Ho.
Maranata, ro, o Tuhan, Amen, sai tibu ma ro.

Las ni roha ndang hapalang do manggohi rohangki.
Dung binege soaraNa di na ro Tuhanta i.
Sai mardongan olopolop huriaM managam Ho.
Maranata, ro, o Tuhan, Amen, sai tibu ma ro.

Sai rade, ale tondingku, tagam panjouonNa i,
Sai tu langit an manomu ho di Jesus Tuhanmi.
Sai mardongan olopolop huriaM managam Ho.
Maranata, ro, o Tuhan, Amen, sai tibu ma r0.

Ai tagamon nunga borhat, Ho, Tuhanku, sian i?
So tung unang au tarlalap, tading di na rodop i.
Sai mardongan olopolop huriaM managam Ho.
Maranata, ro, o Tuhan, Amen, sai tibu ma ro.


Komentar Yang Masuk

Loading Facebook Comments ...
No comment yet. Let you write first comment.

Leave a Reply

%d bloggers like this: