Judul Na Sundat Simatua
Penyanyi Trio Andesta
Readed 431 views on this post


lirik lagu na sundat simatua.

dang alani namarsirang sian ho.
manang ala paninggalhon mi di au.
ito na hu solsoli.
tona ni amang dainang mi ito.
ikkon au didok helana.

dang alani haulion mi ito.
manag ala hamoraon hasian.
umbaen tuho rohakku.
burju ni amang dainang mi tu au.
naso tarlupahon au.

nantulang na suddat simatuakki.
na gabe saksi ni padanta ujui.
hape di ose ho jala di gotap ho.
naung leleng hita namarsihaholongan.

ahama alussu hasiaan.
tu damang dainang mi.
molo ikon marsirang.
molo ikkon marsirang do ujungna.

ang alani namarsirang sian ho.
manang ala paninggalhon mi di au.
ito na hu solsoli.
tona ni amang dainang mi ito.
ikkon au didok helana.

dang alani haulion mi ito.
manag ala hamoraon hasian.
umbaen tuho rohakku.
burju ni amang dainang mi tu au.
naso tarlupahon au.

nantulang na suddat simatuakki.
na gabe saksi ni padanta ujui.
hape di ose ho jala di gotap ho.
naung leleng hita namarsihaholongan.

ahama alussu hasiaan.
tu damang dainang mi.
molo ikon marsirang.
molo ikkon marsirang do ujungna.


Komentar Yang Masuk

Loading Facebook Comments ...
No comment yet. Let you write first comment.

Leave a Reply