Judul Molo Margitar Ahu
Penyanyi Trio Expressi
Readed 5,204 views on this post


Molo margitar au ito.
Bege ma soarana i.
Di gitar i do au ro.
Di si do au mandok tu ho.
Ue alusi au ito.

Molo marende au ito.
Bege ma nang hata na i.
Di ende i do au ro.
Di si do au mandok tu ho.
Ue alusi au ito.

Molo hubaen marlogu sada.
Ihuthon au marlogu dua.
Ai molo ho sai dilambung hu.
Salelengi tung sonang do.

Molo margitar au ito.
Bege ma soarana i.
Di gitar i do au ro.
Di si do au mandok tu ho.
Ue alusi au ito.

Molo marende au ito.
Bege ma nang hata na i.
Di ende i do au ro.
Di si do au mandok tu ho.
Ue alusi au ito.

Molo hubaen marlogu sada.
Ihuthon au marlogu dua.
Ai molo ho sai dilambung hu.
Salelengi tung sonang do.

Molo margitar au ito.
Bege ma soarana i.
Di gitar i do au ro.
Di si do au mandok tu ho.
Ue alusi au ito.

Di gitar i do au ro.
Di si do au mandok tu ho.
Ue alusi au ito.


Komentar Yang Masuk

Loading Facebook Comments ...
No comment yet. Let you write first comment.

Leave a Reply

%d bloggers like this: