Judul Marpasar Pagi
Penyanyi Jack Marpaung
Readed 4,447 views on this post


Sogot manogoti da nunga
Dungo ho sian podomanmi
Halak sinok dope
Da nunga lao ho inang
Marpasar pagi tu pasar sambu i

Sabar do ho inang parsari-sari
Hami akka gellengmon
Hihokkop ho do i asa adongi
Da inang tu siubean siganup ari i

Udan haba-haba
Didadang las ni ari
Ditaon ho doi sude inang
Sipata do songgot ho
Marikkat humalapu
Dilele pamong prajai

Haccit nai hape inang
Parir nai sitaonon mi
Holan humokkop hami
Rindang ni siubean mi
Nang akka songgak songgak i
Akka pareman lontong i
Ditaon ho doi sude inang
hu…hu……hu…..

Inang na uli lagu
Burju burju ma ho namargarejai
tangiang ma gogoi
Asa anggiat boi hami on inang
Pasonang roha mi


Komentar Yang Masuk

Loading Facebook Comments ...
No comment yet. Let you write first comment.

Leave a Reply

%d bloggers like this: