Judul Arsak Ni Da Oppung
Penyanyi Lily Tampubolon
Readed 13,965 views on this post


Huboto do oppung, arsak ni rohami.
Huboto do oppung, na solot dirohami.
Boan ma hami ditangiangmi.
Asa boi dapot hadameon i.

Pos ma roham oppung, adong hari nauli.
Na lao sitition, asa marsada hami.
Marture do sude da gelengmi.
Lao pasangaphon natoras nai.

Ndang na lupa hami gelengmon.
Dipatik palimahon i.
Lao pasangaphon, lao pasangaphon.
Natorasna.

Boan ma hami oppung gellengmon.
Boan ma hami ditangiang mi.
Asa marsada, asa marsada.
Sude pomparanmi.

Pos ma roham oppung, adong hari nauli.
Na lao sitition, asa marsada hami.
Marture do sude da gelengmi.
Lao pasangaphon natoras nai.

Ndang na lupa hami gelengmon.
Dipatik palimahon i.
Lao pasangaphon, lao pasangaphon.
Natorasna.

Boan ma hami oppung gellengmon.
Boan ma hami ditangiang mi.
Asa marsada, asa marsada.
Sude pomparanmi.


Komentar Yang Masuk

Loading Facebook Comments ...

1 Comment

  1. (y)

Leave a Reply

%d bloggers like this: